Tagged: hest

Derûn 0

Derûn

Dema mirov mêjiyê xwe bikar bîne, hez û xwestek şunve dimînin. Dema mêjî kar neke û afrêner nebe hez û xwestek derdikevin pêş. Wezna navbeyna herdûkan ji bo zanayan di destê wandeye lê derfetê...