Tagged: guleyek

0

Gulek û guleyek

Pişta dayê xwehir bubu di bin salên temenê xweyî dirêj de. Gencatiya xwe di bin galonên avê de, bukanî u kevanîtiya xwe bi kar û barê malê û xwedîkirina zarokan bihurand, pîratiya xwe jî...