Tagged: coşî

Bextewerî 0

Bextewerî

Dermanê hertiştî, derd,kul,êş, azar, bêrî, tendrustî, hejarî, tenêbûn, bêderfetî, bindestî, têkçûn, evîndarî, hestên malbatî, aloziya derunî, êşkence, binpêbuna avruyê û tevayî zehmetiyên dîtir yê jiyanê BEXTEWERÎ ye. Dermanê bexteweriyê jî; mêjiye. Ew ji bi...