Agirî Soran Blog

Ez 0

Ez

Eger hun bikaribin bi çend gotina tevayî jiyana xwe binivîsin naxwe ez jî dikarim. Ku ez nikaribim bi çend gotina tevayî jiyana xwe binivîsim hun jî nikarin. Em mirov her çend carcaran bi çend...

Berbi çiyayên welêt ve 0

Berbi çiyayên welêt ve

Bîst û duwê meha êlûnê bû.(1992) Em jî gundekî dêrîke lî Kurdîstana Surî bîrê ketîn. Du rezan bî mere bûn. Em rêvîng nêzîkî not kesî hebûn. Jî sê beşan beşekî vê hêzê şervanên ku...

Derketina min ji mal û çûyîna Akademiyê 0

Derketina min ji mal û çûyîna Akademiyê

Bîstê meha cotmehê bû, dimenê diya min tê pêş çavê min, di pey min de digrî, li ber deriyê malê rawesta bû bi ramanê ku kurê xwe rêbikê mirinê ve tijî bû,lê wê jî...

Destpêkirina dibistana seretayî ya Tirkan 0

Destpêkirina dibistana seretayî ya Tirkan

Di gûndê Qesirbelekê de, tenê dibistana gûnd ji betonê hatibû avakirin. Wekî dîtir xanî tev an jî heriyê û kelpîça, an jî ji keviran ava bûbûn. Lê dibistan ji betonê bû û xaniyê herî...

0

Gulek û guleyek

Pişta dayê xwehir bubu di bin salên temenê xweyî dirêj de. Gencatiya xwe di bin galonên avê de, bukanî u kevanîtiya xwe bi kar û barê malê û xwedîkirina zarokan bihurand, pîratiya xwe jî...