Monthly Archive: Ocak 2015

li ser jinê – Hesûdî 0

li ser jinê – Hesûdî

Ji bo jinê du tiştên pîroz hene, zarok an jî ducanî û  piştî wêre hezkirin. Lê ne tu zarok û  ne tu hezkirin nakeve pêşya nexş û  fêlên gumanên  di serê jinê de.